Drög að stefnumótun

Drög að stefnumótun fyrir Jógakennarafélag Íslands.

Gert í september 2008.

Gildismat

 • …….að aðferðir jóga geti þroskað og bætt mannkynið

 • …….að fræðsla/kennsla jógafræða geti hjálpað einstaklingum til  að framkvæma/ástunda þessi fræði til mannbætandi lífs.

Hlutverk

……að styðja við bakið á jógakennurum til að gera þá hæfari kennara og þroskaðri með:

 • Námskeiðahaldi

 • Fræðslumiðlun af ýmsu tagi

 • Vefsíðu

 • Samverustundum að ýmsu tagi

 • Einnig eintaklingsmiðuðum stuðningi

…að fræða almenning um kosti jógaástundunar í formi vefsíðufræðslu, greinaskrifa etc

Framtíðarsýn

Meginmarkmið I

…..að jógakennarar finni sig hæfari kennarar/einstaklingar  vegna veru sinnar i JFÍ.

Undirmarkmið I

 • ….að halda amk eitt námskeið á ári. Árangur mældur með skoðanakönnun.

 • ….að stuðla að nýtingu kennara á vef félagsins. Mælt með heimsóknarmælingu.

 • ….að stuðla að samverufundum. Árangur mældur með skoðannakönnun.

Meginmarkmið II

Undirmarkmið II

 • …að fræða almenning gegnum vefsíði félagsins. Árangur er mældur í fjöld heimsókna á vefsíðuna.

Ath undirmarkmið eru jafnframt lykilatriði.

Stöðumat

Styrkleikar

 • Eldlegur áhugi kennara á jóga

 • Mikil þekking kennara á jóga

 • Mikil reynsla kennara af kennslu

 • Áhugi kennara á að gefa af sér til samkennara

 • Áhugi kennara að fræða almenning um kosti jóga

Veikleikar

 • Áhugaleysi kennara á starfsemi félagsins

 • Tímaskortur kennara

 • Skortur á skýrri stefnu félagsins. Þ.e. að félagsmenn geti gefið jákvætt svar við spurningunni: Hvað gefur vera mín í JFÍ mér?

 • Togstreita meðal kennara

Tækifæri

 • Þorsti kennara í að verða betri kennarar

 • Þorsti kennara að þroskast sem manneskja

 • Þorsti kennara að verða betri markaðsmenn

 • Þorsti kennara að ná tökum á rekstri

 • Áhugi almennings á að öðlast innri frið/tengjast sjálfinu/Guði sínum

 • Áhugi almennings á betri heilsu (sbr. streitulosun etc)

Ógnanir

 • Almennt áhugaleysi kennara

 • Að það sé ekkert fyrir jógakennara að sækja í JFÍ

 • Að félagsmenn nái ekki  að framkvæma áætlun félagsins

Sóknaráætlun

Meginmarkmið I

…..að jógakennarar finni sig hæfari kennarar/einstaklingar  vegna veru sinnar í JFÍ.

 • Námskeiðahald. Nýta þekkingu íslenskra jógakennara og eldlegan áhuga þeirra til að miðla til samkennarar sinna með námskeiðahaldi fyrir þá. Vísað er m.a. í kaflann um tækifæri um hugsanlegt efni námskeiðanna.

 • Nýting á vefsíðu félagsins. Lagt er til að að skoðannakönnun sé gerð meðal félagsmanna um hvað þeir vilja helst hafa á vefsíðunni til að aðstoða/styrkja þá.

 • Samverufundir. Lagt er til að halda áfram sunnudagssemverustundum en fækka þeim. Jafnframt er lagt til að stofnað verði til umræðu um veikleika félagsins í opnu umhverfi til að gera félagsmenn virkari.

Meginmarkmið II

 • Að fræða almenning gegnum vefsíði félagsins. Af fenginni reynslu verður erfitt að koma þessu markmiði áleiðis. Því bíður ákveðin sóknaráætlun betri tíma.

Framkvæmd

…… í þessum drögum er ekki reynt að gera nákvæma framkvæmdaráætlun.

Stöðug

 1. Umhverfisgreining

 2. Árangursmæling